School booking info

 

 

 

If you have any queries you can contact us by email at galwayscience.events@gmail.com or by phone to Simon Lenihan 0872904487 or Anne Casserly 086 8033709.

Teacher information:

  • The events will be programmed where possible on a first come first served basis (although certain geographical considerations may have to be taken into account).
  • Some events will take place in a centralised location. Where this occurs, the Festival will subsidise buses to an amount of €50 per bus upon production of an invoice/receipt after the Festival.
  • Some events require venues of a certain height/floor space. The school contact person will be contacted to discuss these upon receipt of booking form.
  • Teachers must be in attendance with students at all times during events.

Má tá aon cheist agat is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost ag galwayscience.events@gmail.com nó ar an nguthán le Simon Lenihan 0872904487 nó Anne Casserly 086 8033709.

  • Beidh na himeachtaí leagtha amach, mar is féidir, de réir mar a thagann siad isteach (cé gur féidir le cúinsí geografacha áirithe a bheith san áireamh).
  • Beidh roinnt imeachtaí ar siúl i suíomh lárnach. Nuair a tharlaíonn sé seo, cuirfidh an Fhéile fhóirdheonú bus ar fáil de €50 in aghaidh an bhus, ach sonrasc a thaispeáint tar éis na Féile.
  • Beidh gá le hionaid ar airde áirithe/spás urláir le roinnt imeachtaí. Déanfar teagmháil leis an duine teagmhála scoile le é seo a phlé nuair a fhaightear an fhoirm iarratais.
  • Ní mór do mhúinteoirí a bheith i láthair le mic léinn ag gach am le linn na n-imeachtaí.