School booking info

 

 

 

If you have any queries you can contact us by email at galwayscience.events@gmail.com or by phone to Simon Lenihan 0872904487 or Anne Casserly 086 8033709.

Teacher information:

  • The events will be programmed where possible on a first come first served basis (although certain geographical considerations may have to be taken into account).
  • Teachers must be in attendance with students at all times during events.

Má tá aon cheist agat is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn trí ríomhphost ag galwayscience.events@gmail.com nó ar an nguthán le Simon Lenihan 0872904487 nó Anne Casserly 086 8033709.

  • Beidh na himeachtaí leagtha amach, mar is féidir, de réir mar a thagann siad isteach (cé gur féidir le cúinsí geografacha áirithe a bheith san áireamh).
  • Ní mór do mhúinteoirí a bheith i láthair le mic léinn ag gach am le linn na n-imeachtaí.